Quản lý hệ thống bán hàng

Chào bạn: - ID: | Đổi Pass | Thoát
Danh Mục
ĐƠN HÀNG
(+)Gộp đơn
      (+)ĐH tiếp nhận từ chi nhánh khác
      (+)ĐH đã theo dõi của chi nhánh khác
Tên KH
SĐT
Mã đơn hàng
Mã Sản Phẩm
Mã vận đơn
Nguồn
Địa chỉ:
Chiến dịch QC
Nhân viên QC
TG đặt hàng Từ: đến
TG xử lý cuối cùng Từ: đến
Trạng thái
Chi nhánh
Sắp xếp hiển thị
STT Chi tiết Trạng thái
601

Mã ĐH: D35E5096

TG đặt hàng: 18-10-2017 18:03:00

Tên KH: ĐỖ NGỌC THỊNH

SĐT: 0976431369

Địa chỉ: Đông sơn chương mỹ hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

602

Mã ĐH: 870B7B5D

TG đặt hàng: 18-10-2017 17:49:22

Tên KH: CHIKHUONG

SĐT: 0971491482

Địa chỉ: 8/27

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

603

Mã ĐH: 6A141766

TG đặt hàng: 18-10-2017 17:41:32

Tên KH: NGUYỄN VÂN HUY

SĐT: 01685490963

Địa chỉ: 17t6 hoàng đạo thuý

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

604

Mã ĐH: 06BF39D3

TG đặt hàng: 18-10-2017 16:30:51

Tên KH: LÊ GIA

SĐT: 0949923887

Địa chỉ: 406/5 cộng hoà phường 13 tân bình Tp hcm

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

605

Mã ĐH: 15603EC5

TG đặt hàng: 18-10-2017 14:43:18

Tên KH: PHẠM TÚ

SĐT: 01658448394

Địa chỉ: Hà Trung - Thanh Hóa

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

606

Mã ĐH: EFF2756A

TG đặt hàng: 18-10-2017 14:14:04

Tên KH: HỒ MINH LUÂN

SĐT: 0903110886

Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

607

Mã ĐH: 3D6DF0EB

TG đặt hàng: 18-10-2017 13:21:42

Tên KH: KIM NGUYEN

SĐT: 0982462763

Địa chỉ: laiyen hoai duc ha noi

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

608

Mã ĐH: A4EAC991

TG đặt hàng: 18-10-2017 13:19:08

Tên KH: NGUYỄN VĂN ÁI

SĐT: 0934582627

Địa chỉ: A8/2 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chạnh, TP HCM

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

609

Mã ĐH: 51041C53

TG đặt hàng: 18-10-2017 13:01:34

Tên KH: PHƯỢNG

SĐT: 091277784

Địa chỉ: Số A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM (Học viện Phật giáo)

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

610

Mã ĐH: 3FEC576F

TG đặt hàng: 18-10-2017 12:11:36

Tên KH: DO HOANH

SĐT: 0989284353

Địa chỉ: dan phuong - ha noi

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

611

Mã ĐH: 203AFF0B

TG đặt hàng: 18-10-2017 12:07:28

Tên KH: DANG HAI VIỆT

SĐT: 0969299599

Địa chỉ: 4446 ct12c kim van kim lu ha noi

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

612

Mã ĐH: A1513F6E

TG đặt hàng: 18-10-2017 11:59:19

Tên KH: TỪ MINH TRƯỜNG

SĐT: 01644471862

Địa chỉ: Trần Quốc Vượng Xuân Thuỷ

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

613

Mã ĐH: FEB3DA94

TG đặt hàng: 18-10-2017 11:53:37

Tên KH: PHẠM TUÂN

SĐT: 0977196803

Địa chỉ: 17 hoàng sâm, cầu giấy, hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

614

Mã ĐH: 61ADCECC

TG đặt hàng: 18-10-2017 11:52:51

Tên KH: LỘC BIỂN

SĐT: 01655443088

Địa chỉ: Đội 6 trát cầu xã tiền phong thường tín hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

615

Mã ĐH: 2F9B7FD0

TG đặt hàng: 18-10-2017 11:25:05

Tên KH: HOÀNG ANH THIÊN

SĐT: 01699428615

Địa chỉ: Cụm 1 Thi Trấn Phúc Thọ

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

616

Mã ĐH: 3B680503

TG đặt hàng: 18-10-2017 11:20:20

Tên KH: TRẦN MINH TUẤN

SĐT: 01643814247

Địa chỉ: Tổ 6 ấp 3A,xã minh hưng,huyện chơn thành,tỉnh bình phước

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

617

Mã ĐH: 30374BFE

TG đặt hàng: 18-10-2017 09:57:39

Tên KH: LÊ THÁI ANH

SĐT: 0938 048 090

Địa chỉ: 141 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

618

Mã ĐH: E45E9DFB

TG đặt hàng: 18-10-2017 09:44:14

Tên KH: TRẦN QUỐC BẢO

SĐT: 0918108412

Địa chỉ: Bưu điện Cây Chanh - Xã Đỉnh Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ AN

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: dailydochoi.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

619

Mã ĐH: 9BF0333B

TG đặt hàng: 18-10-2017 08:43:05

Tên KH: LÊ XUÂN THẮNG

SĐT: 0985982249

Địa chỉ: Bỉm sơn _ thanh hóa

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

620

Mã ĐH: 11C9D10A

TG đặt hàng: 18-10-2017 08:01:09

Tên KH: PHONG

SĐT: 0917479776

Địa chỉ: 18a công hòa tan binh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

621

Mã ĐH: B6196B1D

TG đặt hàng: 18-10-2017 07:50:34

Tên KH: PHAM THANH CHIEN

SĐT: 0904095659

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

622

Mã ĐH: 8B8BBAEC

TG đặt hàng: 18-10-2017 06:42:56

Tên KH: NGUYEN TUÂN

SĐT: 0938684352

Địa chỉ: Chợ Miểu Ông, Bình Thủy, tp CT

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

623

Mã ĐH: D6DDD10E

TG đặt hàng: 18-10-2017 06:30:04

Tên KH: BAO

SĐT: 01629789019

Địa chỉ: buu dien le minh xuan.binh chanh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

624

Mã ĐH: C1070A99

TG đặt hàng: 18-10-2017 06:15:23

Tên KH: HOÀNG ANH THIÊN

SĐT: 01699428615

Địa chỉ: Cụm 1 Thi Trấn Phúc Thọ

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

625

Mã ĐH: 583DD3FF

TG đặt hàng: 18-10-2017 03:00:21

Tên KH: ĐỖ TIẾN ĐẠT

SĐT: 0983214668

Địa chỉ: Cầu gồ yên thế bắc giang

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

626

Mã ĐH: E54FFDDE

TG đặt hàng: 18-10-2017 01:26:54

Tên KH: HOANG PHUC MANH

SĐT: 0869548594

Địa chỉ: Xom 1 xa thanh loc huyen can loc tinh ha tinh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

627

Mã ĐH: 9FF90EA5

TG đặt hàng: 18-10-2017 00:53:24

Tên KH: DUONG THẾ ĐÀN

SĐT: 0978978963

Địa chỉ: Long thanh,đông nai

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongmavang.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

628

Mã ĐH: 4822024C

TG đặt hàng: 17-10-2017 23:41:45

Tên KH: TUẤN

SĐT: 0941377091

Địa chỉ: 331 ngô gia tự - tp bắc ninh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

629

Mã ĐH: 5478AB6C

TG đặt hàng: 17-10-2017 23:14:49

Tên KH: TRẦN HƯNG ANH

SĐT: 01663310169

Địa chỉ: xóm Xuân Tung xã Thanh Xuân huyện Thanh Chương tĩnh Nghệ An

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

630

Mã ĐH: E9115D14

TG đặt hàng: 17-10-2017 22:46:16

Tên KH: ĐÀM ĐỨC MẠNH

SĐT: 0974930139

Địa chỉ: Lân Luông - Đồng Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

631

Mã ĐH: 4D81BEAC

TG đặt hàng: 17-10-2017 22:46:11

Tên KH: TRỊNH DUY CƯỜNG

SĐT: 0974584345

Địa chỉ: Xã tân đông huyện tân châu tỉnh tây ninh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

632

Mã ĐH: 80922D97

TG đặt hàng: 17-10-2017 22:40:35

Tên KH: NGÔ VĂN TRỌNG

SĐT: 01662815309

Địa chỉ: Trung tâm vận động viên cấp cao hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

633

Mã ĐH: 0C15314D

TG đặt hàng: 17-10-2017 22:30:18

Tên KH: NGUYỄN TUÂN

SĐT: 0915523235

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

634

Mã ĐH: 566F5F53

TG đặt hàng: 17-10-2017 22:01:42

Tên KH: TRỊNH HOÀI SƠN

SĐT: 0969633414

Địa chỉ: 299/30 Đồng Khởi, P. Tân Mai , Biên hòa , đồng nai

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

635

Mã ĐH: E4632C51

TG đặt hàng: 17-10-2017 21:55:35

Tên KH: DANGTHITRANG

SĐT: 01627215619

Địa chỉ: CTTNHH Chí Hùng,khu pho Mỹ Hiệp,Thái Hòa,Tân Uyên,Bình Dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

636

Mã ĐH: 0DEE2483

TG đặt hàng: 17-10-2017 21:51:16

Tên KH: NHBN

SĐT: 09876543212

Địa chỉ: 349 nguyễn văn cừ

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

637

Mã ĐH: CD3BAEDE

TG đặt hàng: 17-10-2017 21:50:28

Tên KH: HOÀNG MINH ĐỨC

SĐT: 01253027686

Địa chỉ: Số nhà 54 tân giang-nam thanh-nam trực- nam định

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

638

Mã ĐH: 65D4D11E

TG đặt hàng: 17-10-2017 21:23:51

Tên KH: PHẠM HUYỀN MY

SĐT: 0943782166

Địa chỉ: Số 4 ngách 4 ngõ 66 ngọc thụy gia lâm hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

639

Mã ĐH: 4300AD83

TG đặt hàng: 17-10-2017 21:08:08

Tên KH: LÊ HIỆP

SĐT: 0917880919

Địa chỉ: 84 Tây Lân, Bình Tân, TPHCM

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

640

Mã ĐH: 1C896D0B

TG đặt hàng: 17-10-2017 20:39:11

Tên KH: NGUYỄN VĂN HUÊ

SĐT: 0913093585

Địa chỉ: Tổ 62 liên nghĩa đức trong lâm đồng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

641

Mã ĐH: A8A614F7

TG đặt hàng: 17-10-2017 20:33:36

Tên KH: TRAN PHONG

SĐT: 0986934485

Địa chỉ: Khu 5 hiep thanh 1 phuong hiep thanh tp tdm bd

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

642

Mã ĐH: 6998AF5A

TG đặt hàng: 17-10-2017 20:15:05

Tên KH: HOÀNG HUYNH

SĐT: 01694672142

Địa chỉ: xã buôn triết, huyện lắk, tỉnh đắk lắk

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

643

Mã ĐH: 8A046273

TG đặt hàng: 17-10-2017 20:14:38

Tên KH: KHA BẢO CƯỜNG

SĐT: 0972924914

Địa chỉ: cty R-pac Việt Nam 35 đường số 2-VSIP2-Bình Dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

644

Mã ĐH: ED5D5F56

TG đặt hàng: 17-10-2017 19:55:18

Tên KH: NGUYỄN ĐỨC NAM

SĐT: 0949824528

Địa chỉ: Yên sơn đồng lạc chương mỹ hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

645

Mã ĐH: F198366A

TG đặt hàng: 17-10-2017 19:08:46

Tên KH: NGUYỄN VĂN DŨNG

SĐT: 01699142748

Địa chỉ: Lai Cách Xuân Giang Sóc Sơn Hà Nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

646

Mã ĐH: 8B2E5620

TG đặt hàng: 17-10-2017 19:04:18

Tên KH: NGUYEN CHI HIEU

SĐT: 01639900363

Địa chỉ: to3 143 ap bong trang xa thanh duc huyen go dau tinh tay ninh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: quatangla.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

647

Mã ĐH: 6ED2532D

TG đặt hàng: 17-10-2017 18:59:43

Tên KH: NGÔ KHẮC TIỆP

SĐT: 0983468908

Địa chỉ: 30 trần phú nha trang khánh hòa

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

648

Mã ĐH: 7B1972CF

TG đặt hàng: 17-10-2017 18:45:14

Tên KH: NGUYỄN DUY THÁI

SĐT: 0987439752

Địa chỉ: Ap 2 xã Suối ngô huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

649

Mã ĐH: CAEF170A

TG đặt hàng: 17-10-2017 18:17:40

Tên KH: TRẦN MINH TUẤN

SĐT: 01643814247

Địa chỉ: Cty TNHH INFAC VINA,Lô C2,KCN minh hưng-Hàn Quốc,huyện chơn thành

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

650

Mã ĐH: 195BED99

TG đặt hàng: 17-10-2017 18:04:47

Tên KH: TRẦN MINH TUẤN

SĐT: 01643814247

Địa chỉ: Tổ 6 ấp 3A,xã minh hưng,huyện chơn thành,tỉnh bình phước

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

651

Mã ĐH: 249E11AD

TG đặt hàng: 17-10-2017 17:35:47

Tên KH: LƯU VĂN HA

SĐT: 0983257232

Địa chỉ: Công ty TNHH Edson International..17 đường số 8 KCN VSIP1 Thuận An Bình Dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

652

Mã ĐH: FAC6C1DA

TG đặt hàng: 17-10-2017 17:06:30

Tên KH: TRẦN PHƯỚC THIỆN

SĐT: 0934567503

Địa chỉ: 6 Huỳnh Tịnh Của phường 19,quan Bình thạnh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

653

Mã ĐH: 0E5B185D

TG đặt hàng: 17-10-2017 17:05:11

Tên KH: TRẦN PHƯỚC THIỆN

SĐT: 0934567503

Địa chỉ: 6 Huỳnh Tịnh Của phường 19,quan Bình thạnh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: aquatanghay.com

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

654

Mã ĐH: 5A1140DD

TG đặt hàng: 17-10-2017 16:12:37

Tên KH: NGUYỄN TIẾN DŨNG

SĐT: 01659161915

Địa chỉ: Mai hiên Mai lâm đông anh hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

655

Mã ĐH: DB79973C

TG đặt hàng: 17-10-2017 16:11:56

Tên KH: LE HOANG AN

SĐT: 0868045636

Địa chỉ: Đông nai

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

656

Mã ĐH: EE1A3034

TG đặt hàng: 17-10-2017 15:57:08

Tên KH: PHẠM NGUYỄN MINH NHẬT

SĐT: 0943812061

Địa chỉ: 167/4/4 huỳnh văn nghệ Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

657

Mã ĐH: 8CEDE8B3

TG đặt hàng: 17-10-2017 15:50:36

Tên KH: THẠCH THUẬN

SĐT: 0945750418

Địa chỉ: Công ty Belga, thôn 1, xã Lộc Lâm, huyên Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongmavang.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

658

Mã ĐH: F7ED4FC8

TG đặt hàng: 17-10-2017 15:04:46

Tên KH: MAI VĂN THÔNG

SĐT: 01695553148

Địa chỉ: Số 7 ấp đông hải xã hố nai 3.trảng bom đồng nai

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

659

Mã ĐH: 198CED4D

TG đặt hàng: 17-10-2017 14:33:02

Tên KH: NGO THANH TRUNG

SĐT: 0932194495

Địa chỉ: Buu dien can giuoc

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

660

Mã ĐH: 4F70AE22

TG đặt hàng: 17-10-2017 14:26:56

Tên KH: NGUYỄN VĂN THANH

SĐT: 01676433555

Địa chỉ: Phố lồ phong phú tân lạc hoà bình

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

661

Mã ĐH: 138AAB50

TG đặt hàng: 17-10-2017 13:34:08

Tên KH: NGUYỄN VĂN ÁI

SĐT: 0934582627

Địa chỉ: A8/2, Ấp 1A xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

662

Mã ĐH: 76F99489

TG đặt hàng: 17-10-2017 13:32:43

Tên KH: NGUYỄN THIỆN HUỲNH

SĐT: 0982548293

Địa chỉ: Thôn Rích Gạo - Xã Phù Chẩn- TX.Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

663

Mã ĐH: 07C51F53

TG đặt hàng: 17-10-2017 13:31:10

Tên KH: HOÀNG HỮU HẢI

SĐT: 0915025926

Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân xã cảnh thuỵ, huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

664

Mã ĐH: 690B816F

TG đặt hàng: 17-10-2017 13:14:58

Tên KH: TRAN VAN PHUC

SĐT: 0888721985

Địa chỉ: 609 đien biên loc hoa nam dinh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

665

Mã ĐH: 8C3E5206

TG đặt hàng: 17-10-2017 13:13:15

Tên KH: TRẦN QUANG MẪN

SĐT: 01865023160

Địa chỉ: 213/1/12 Quang Trung Gò Vấp

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

666

Mã ĐH: 90EC49BD

TG đặt hàng: 17-10-2017 13:09:11

Tên KH: LÝ NHỰT TÂN

SĐT: 0963210829

Địa chỉ: 364 cộng Hòa, quận tân Bình, TP HCM

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

667

Mã ĐH: 29E18597

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:57:09

Tên KH: HOÀNG TIẾN DŨNG

SĐT: 0965856440

Địa chỉ: Đối diện 79 đường đông khê phường đằng giang quận ngô quyền hải phòng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

668

Mã ĐH: 491F67EF

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:51:07

Tên KH: LÊ ĐẠI DƯƠNG

SĐT: 0869805231

Địa chỉ: Số 4 tân vũ 1 tràng cát hải an hải phòng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

669

Mã ĐH: 698549FA

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:40:23

Tên KH: VÕ NHẬT TRƯỜNG

SĐT: 01672317650

Địa chỉ: Số nhà 117 ấp rạch bắp xã an tây h.bến cát tỉnh bình dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

670

Mã ĐH: 72293BB0

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:40:09

Tên KH: HOÀNG VĂN HOAN

SĐT: 01632477538

Địa chỉ: ngày 22

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

671

Mã ĐH: 015E9DD8

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:26:58

Tên KH: NGUYỄN THÁI ĐỊNH

SĐT: 0989748730

Địa chỉ: 382 ql 22 phường trung mỹ Tây,quận 12,thành phố hồ chí minh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

672

Mã ĐH: 8F9074B6

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:25:54

Tên KH: HOÀNG TIẾN DŨNG

SĐT: 0965856440

Địa chỉ: Đông khê ngô quyền hải phòng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

673

Mã ĐH: 49EF6913

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:21:19

Tên KH: CHAU MINH TRUONG

SĐT: 01204777125

Địa chỉ: 64A/5ap phuoc trinh B long phuoc long ho vinh long

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

674

Mã ĐH: DD81CA42

TG đặt hàng: 17-10-2017 12:03:23

Tên KH: THÁI

SĐT: 01207131095

Địa chỉ: 13/6

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

675

Mã ĐH: BD561BD6

TG đặt hàng: 17-10-2017 11:18:14

Tên KH: TRẦN VĂN HIỆP

SĐT: 0948060861

Địa chỉ: minh hạ Minh lương văn bàn lào cai

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

676

Mã ĐH: E4C4FFD4

TG đặt hàng: 17-10-2017 10:58:18

Tên KH: PHẠM TẤN ĐỨC

SĐT: 01208640585

Địa chỉ: Hòa ninh- hòa vang- đà nẵng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

677

Mã ĐH: D6BE9C89

TG đặt hàng: 17-10-2017 10:23:18

Tên KH: NGUYỄN THỊ BÉ HUỆ

SĐT: 0981096068

Địa chỉ: Ngã ba bến lớn tiệm hớt tóc ngân huệ , kp3 phường tân định bến cát bình dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

678

Mã ĐH: 6A715895

TG đặt hàng: 17-10-2017 09:51:45

Tên KH: NGUYỄN VĂN TÝ

SĐT: 01626164886

Địa chỉ: 41/2D cao thắng phường 8 thành phố Vĩnh Long

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

679

Mã ĐH: 56AD0635

TG đặt hàng: 17-10-2017 09:02:07

Tên KH: VU VAN TUY

SĐT: 0913265107

Địa chỉ: cty Duong nhat to 44 khu 4b2 Cua ong Cam pha -quang ninh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

680

Mã ĐH: D7DFBFDD

TG đặt hàng: 17-10-2017 08:03:00

Tên KH: TRUONG VAN TIEN

SĐT: 0977097753

Địa chỉ: 1215 nguyễn thị định phường cát lái quận 2 tphcm

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

681

Mã ĐH: 14B21058

TG đặt hàng: 17-10-2017 07:59:52

Tên KH: ĐẶNG VĂN KHÁNH

SĐT: 01669955506

Địa chỉ: Đình làng kiều mai , bắc từ liêm , hà nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

682

Mã ĐH: EDE1253C

TG đặt hàng: 17-10-2017 07:00:08

Tên KH: NGUYỄN HUY TOÀN

SĐT: 0977133789

Địa chỉ: Thôn hưng đạo ,xã đông lỗ , huyện hiệp hoà, Bắc giàn

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

683

Mã ĐH: 352A3186

TG đặt hàng: 17-10-2017 06:39:14

Tên KH: NGÔ GIANG GIĂNG

SĐT: 01643254922

Địa chỉ: Ấp thốt lốt Xã long vĩnh Huyện duyên hải Tỉnh Trà Vinh

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

684

Mã ĐH: DD42ABB4

TG đặt hàng: 17-10-2017 01:22:29

Tên KH: LÊ ĐINH THI

SĐT: 0907721271

Địa chỉ: 48 hoàng văn thụ phường quyết thắng thành phố Kon tum

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

685

Mã ĐH: CEB4DB23

TG đặt hàng: 17-10-2017 00:34:27

Tên KH: KHÁNH NAM

SĐT: 01686861440

Địa chỉ: chơ khinh kho xã mỹ lợi B CB-TG

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongmavang.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

686

Mã ĐH: 10F61E59

TG đặt hàng: 17-10-2017 00:20:54

Tên KH: KHÁNH NAM

SĐT: 01686861440

Địa chỉ: chợ kinh kho xã mỹ lợi B CB-TG

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongmavang.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

687

Mã ĐH: 25CE6143

TG đặt hàng: 16-10-2017 23:24:44

Tên KH: TRUONG VAN TIEN

SĐT: 0977097753

Địa chỉ: 1215 nguyễn thị định phường cát lái quận 2 tphcm

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

688

Mã ĐH: 8A408CCD

TG đặt hàng: 16-10-2017 23:15:20

Tên KH: VÕ HOÀNG GIANG

SĐT: 0944795912

Địa chỉ: Phú an bên cát bình dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

689

Mã ĐH: 640DD946

TG đặt hàng: 16-10-2017 22:58:09

Tên KH: PHAN MẬU TUẤN

SĐT: 0919073453

Địa chỉ: Tân Xuân Hàm Tân Bình Thuận

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

690

Mã ĐH: 11F3B1CE

TG đặt hàng: 16-10-2017 22:57:03

Tên KH: PHẠM LÂM

SĐT: 01634035955

Địa chỉ: nam bình đak xong đak nông

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

691

Mã ĐH: A5026241

TG đặt hàng: 16-10-2017 22:45:18

Tên KH: TRẦN HOÀI NAM

SĐT: 0989154976

Địa chỉ: 83 ngõ 68 đường Phú Diễn - Hà Nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

692

Mã ĐH: 86B53429

TG đặt hàng: 16-10-2017 22:30:01

Tên KH: QUANG VŨ

SĐT: 0886829888 - 0909828939

Địa chỉ: Kim Hải, Bà Rịa Vũng Tàu

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

693

Mã ĐH: 84360856

TG đặt hàng: 16-10-2017 22:28:02

Tên KH: LÊ VĂN BÌNH

SĐT: 0984672875

Địa chỉ: 26 Nguyễn Tuấn Trình, Phường Hải Tân. TP. Hải Dương

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

694

Mã ĐH: 4A525FE4

TG đặt hàng: 16-10-2017 22:25:07

Tên KH: MAI VĂN THÔNG

SĐT: 01695553148

Địa chỉ: Số 7 ấp đông hải xã hố nai 3.trảng bom đồng nai

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

695

Mã ĐH: A9696305

TG đặt hàng: 16-10-2017 21:57:08

Tên KH: HOÀNG ĐAO

SĐT: 0972526070

Địa chỉ: Thôn Đạ k nàng . Xã Đạ k nàng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

696

Mã ĐH: F5D14BFF

TG đặt hàng: 16-10-2017 21:55:50

Tên KH: HOÀNG ĐAO

SĐT: 0972526070

Địa chỉ: Thôn Đạ k nàng . Xã Đạ k nàng

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

697

Mã ĐH: A2B624D5

TG đặt hàng: 16-10-2017 20:45:45

Tên KH: NGUYỄN MINH NGUYÊN

SĐT: 0987612672

Địa chỉ: 68 - tô ngọc vân- thủ đức

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

698

Mã ĐH: 62C77B0D

TG đặt hàng: 16-10-2017 20:19:31

Tên KH: NGUYỄN VĂN QUÝ

SĐT: 0941911333

Địa chỉ: Số 3, Nguyễn Văn Linh, Long biên Hà Nội

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongxanh.com.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

699

Mã ĐH: D84E2CC2

TG đặt hàng: 16-10-2017 20:10:19

Tên KH: LÊ MẠNH TIẾN

SĐT: 0936671088

Địa chỉ: CT1-B1 Xa La Hà Đông

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoahongmavang.vn

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán

700

Mã ĐH: 50156F0F

TG đặt hàng: 16-10-2017 20:02:28

Tên KH: BÙI VŨ TÁ NGHIÊM

SĐT: 0903177686

Địa chỉ: Agribank huyện Nghĩa Hành,Quảng Ngãi

Theo dõi đơn hàng: --

Nguồn: hoaquatang.info

STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh SL Giá/SP Thành tiền
Tổng đơn hàng mã: 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ
Đã đặt hàng – Chờ thanh toán