Quản lý hệ thống bán hàng

Chào bạn: - ID: | Đổi Pass | Thoát
Danh Mục
DANH SÁCH NHÂN SỰ
STT User Họ tên SĐT Chi nhánh Thời gian Action