UP IMAGES
Maximum capacity10 MB
File typejpg, jpeg, gif, png (Kích thước chuẩn 500x500 px)
Choose files to upload
Add File
Kiểu gắn watermark  Gắn chéo ảnh    Gắn góc dưới bên phải    Gắn góc dưới bên trái