Quản lý hệ thống bán hàng

Chào bạn: - ID: | Đổi Pass | Thoát
Danh Mục
THỐNG KÊ GHI CHÚ
Tạo ghi chú
Ngày tạo: Từ đến
Trạng thái:
STT Nội dung Ngày tạo Deadline Action

Không có ghi chú phù hợp. Vui Lòng chọn lại tham số