Quản lý hệ thống bán hàng

Chào bạn: - ID: | Đổi Pass | Thoát
Danh Mục
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
PHIẾU XUẤT KHO GÓI TRONG HÀNG IN THÔNG TIN KH LỚN => BƯU ĐIỆN (in nhỏ) ĐƠN HÀNG GIAO TRỰC TIẾP NỘI THÀNH
STT Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh Giá nhập SL Giá/SP Thành tiền Xóa
Tổng đơn hàng mã: B221B8BF 0 0 VNĐ
Mã giảm giá

0 VNĐ
Chiết khấu 0 VNĐ
Thực thu 0 VNĐ

Đại Lý/Khách lẻ:
NV tiếp nhận: --
Thời gian đặt hàng: 15:21:34 11-10-2018
Tg xử lý cuối cùng: 15:21:34 11-10-2018
Website: aquatanghay.com
Nguồn:
COD:
SĐT: (Đã mua 0 lần)

Chiết khấu:

Tên KH:
Địa chỉ:
Mã vận đơn:

Ghi chú cho KH: Upload images   (Hình ảnh tải lên ngày 16-07-2024)
Lưu ý: After upload file success, please copy link into "Insert/Edit image" editor!
Ghi chú cho Admin: Upload images   (Hình ảnh tải lên ngày 16-07-2024)
Lưu ý: After upload file success, please copy link into "Insert/Edit image" editor!
Tiếp nhận đơn hàng:
Trạng thái đơn hàng:

Kiểu bán hàng:
Tiền mặt:

Chuyển khoản:

Số tiền hàng cần thu hộ COD:

Thẻ cào nạp vào Tool:

Thẻ cào nạp số hotline:

Phí chuyển phát:

Phí ship nội thành:

Tổng tiền: 0
Tiền thực thu: 0